El Punt Zero

El cos sempre busca el punt d’equilibri més econòmic i confortable que la seva estructura li permet. Aquest punt d’equilibri és el que anomeno Punt Zero (Punt 0).

En el Punt 0 la persona pot funcionar perfectament sense dolor. Ara bé, no tenir dolor no significa que tinguem una postura perfecte.

Quan una persona acudeix a la consulta de fisioteràpia normalment presenta un dolor o una disfunció, i la seva demanda és recuperar la funció i eliminar el dolor. Diem que es troba per sota del seu Punt 0 i que l’objectiu és recuperar-lo.

 

La proposta que us fem a FISIO&PILATES és la següent: una vegada assolit de nou el Punt 0 amb teràpia manual, farem un estudi de la postura i treballarem activament per millorar-la, de manera que el Punt 0 es vagi trobant cada vegada en un lloc més proper a la fisiologia. Evidentment, podem començar a treballar des del Punt 0, sense presentar cap tipus de dolor, i anar directament a fer el treball actiu de millora.

Aquest treball implicarà un millor funcionament de l’estructura, un millor recolzament en estàtic i en dinàmic, i per tant, disminució del risc de lesionar-se.