La Respiració en el Mètode Pilates

La Respiració en el Mètode Pilates

“És que no sé respirar”. Quantes vegades he escoltat aquesta frase?

La respiració és un mecanisme automàtic, és a dir que d’entrada no podem no saber respirar.

No s’utilitza el mateix patró respiratori per caminar, que per córrer o per dormir. El que acostuma a passar és que hi ha restriccions de moviment per rigidesa miofascial i/o articular, normalment donades per alteracions posturals, que impedeixen al cos fer un patró respiratori prou adequat.

Es descriuen tres tipus de moviments respiratoris: l’anomenada respiració abdominal, la respiració toràcica i la respiració transversal. No n’hi ha una que sigui més correcta que les altres, salut és que els tres patrons respiratoris siguin possibles i així el sistema pugui escollir el que més li convingui en cada situació.

La bona notícia és que podem convertir la respiració en un moviment voluntari. Això ens permet entrenar i alliberar patrons respiratoris que estiguin bloquejats.

Com hem de respirar quan fem Pilates?

En el Mètode Pilates treballem deixant que sorgeixi la respiració natural, pel nas, sense controlar-la, excepte en alguns exercicis en que hi incidim especialment.

El fet d’haver de mantenir el treball de la faixa abdominal, impedeix fer la inspiració augmentant el volum de l’abdomen i ens obliga a respirar per la zona toràcica. Al principi de l’entrenament amb Pilates es pot convertir en una dificultat, perquè moltes vegades s’ha adquirit l’hàbit de respirar únicament per la panxa, i quan demanem subjectar-la per estabilitzar la zona lumbar i pelviana, costa respirar. Amb poques classes s’aconsegueix començar a respirar movent el tòrax, el sistema ho integra ràpidament perquè és un mecanisme fisiològic, i llavors es tracta d’anar augmentant progressivament el volum en aquest sentit.

D’altres vegades es presenta un moviment respiratori més toràcic. En aquests casos cal recuperar la mobilitat de la caixa toràcica cap a l’exhalació per recuperar la relació del moviment respiratori amb la resta del sistema. Mica en mica s’entrena el moviment intrínsec de la caixa toràcica, es va restablint la mobilitat costal i la respiració es normalitza.

 

Salut en Moviment.