Tensegritat

El cos humà s’organitza com un sistema de tensegritat

Tenim la tendència d’imaginar-nos el cos humà com una estructura de compressió, com si una part del cos es recolzés sobre la de sota i així s’anés construint de baix cap a dalt, com una casa. Si realment funcionéssim d’aquesta manera tindríem uns peus molt més grans, i uns talons enormes! El calcani, l’os del taló, no podria pas suportar el pes del cos quan ens poséssim a córrer. No, no som una estructura de compressió, funcionem com una estructura de tensegritat.

 

I què significa tensegritat?

      Sistema de tensegritat

Tensegritat significa integritat tensional.

Una estructura tensègrica s’equilibra per si mateixa, no necessita la força de la gravetat per mantenir-se unida. Aquest concepte es va desenvolupar a nivell arquitectònic i posteriorment va sorgir la hipòtesi de que el cos humà era al seu torn un sistema de tensegritat.

Una estructura de tensegritat disposa d’elements rígids que responen a forces de compressió i elements elàstics que responen a forces de tracció.

Els elements rígids no es toquen entre ells, tota l’estructura s’autoestabilitza gràcies a la tensió permanent que generen els elements tensils.

Aquesta estructura està preparada per respondre de manera eficaç a qualsevol estímul. L’increment de la tensió en un punt s’equilibra des de qualsevol altra zona. Alhora, una compressió excessiva en una zona concreta, pot venir donada per una deficiència tensional en una altra part del sistema.

Si mirem l’esquelet humà com una estructura de tensegritat, veurem que els ossos equivalen a l’element rígid, i els músculs i el teixit conjuntiu són l’element tensional. El sistema corporal es manté en equilibri gràcies als elements de tensió (músculs i teixit conjuntiu).

 

Per què és tan important veure-ho d’aquesta manera?

Model de tensegritat de la columna vertebral

Model de tensegritat de la  columna vertebral

Perquè així entenem la gran importància de:

1. La bona mobilitat articular

2. La força muscular

3. La correcta tensió de les cadenes miofascials

 

En cas que algun d’aquests tres factors es vegi alterat, tota l’estructura es veurà afectada i passarà a funcionar com una estructura de compressió. Això vol dir que hi haurà un major recolzament sobre les articulacions de càrrega: zona lumbar, malucs, genolls i peus. I efectivament aquestes zones són les que presenten més patologia per desgast (és a dir, per compressió).

 

Com retrobar la tensegritat?

Doncs hem de recuperar o mantenir aquests tres aspectes que hem anomenat abans, la mobilitat articular, la força muscular de qualitat, i la tensió de les cadenes musculars. La capacitat de moure’ns amb flexibilitat, equilibri i eficàcia es pot aprendre i reforçar sempre.

A FISIO&PILATES tenim molt clar aquest concepte i treballem perquè efectivament el cos recuperi i mantingui el funcionament de l’estructura de tensegritat.